top of page
OBJECTIUS DE L'ENTITAT
  • Promoure, orientar i afavorir accions i activitats que impulsin l'eliminació de barreres arquitectòniques, sensorials i de comunicació (accessibilitat universal).

  • Proporcionar a les persones amb discapacitat física del municipi un espai on poder donar resposta a les seves necessitats i demandes per aconseguir la seva plena inclusió social, basada en l'autonomia i independència.

  • Col·laborar i / o participar amb tots els organismes, entitats i associacions del municipi per tal d'assessorar-los en matèria d'accessibilitat.

  • Promoure la plena inclusió de les persones amb discapacitat en tots els aspectes de la vida: socials, educatius, formatius, laborals, salut, culturals, ...

  • Sensibilitzar la societat sobre les qüestions que fan referència al col·lectiu.

  • Fomentar i promoure accions dirigides a la prevenció de discapacitats.

Articles
interessants
Mandala

Projecte 2016

​​

A guide to understanding your child’s emotions and solving family problems.

Aprenem 

Projecte 2016

​​Psychoanalytic Stories

Horts urbans

Projecte 2016

​​Psychoanalytic Stories

Torneig internacional de bàsquet

Projecte 2016

​​

A guide to understanding your child’s emotions.

bottom of page